Παρακολούθηση οχημάτων σε πραγματικό χρόνο με πλούσιες δυνατότητες χαρτογραφικής απεικόνισης σε διαρκώς ενημερωμένα χαρτογραφικά υπόβαθρα
Ορισμός συναγερμών για συμβάντα, δυνατότητες δρομολόγησης, αναπαραγωγή και ανάλυση ιστορικών δεδομένων, παραγωγή αναφορών
Χρήση μέσω διαδικτύου από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας
Λύση με το κλειδί στο χέρι που δεν απαιτεί επένδυση σε υποδομές και γεωγραφικά δεδομένα

Το Cruiser Fleet είναι ένα σύστημα τεχνολογίας αιχμής για διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο στόλου οχημάτων, το οποίο μπορεί να οπτικοποιήσει την κυκλοφορία των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, να χειριστεί διαφόρους τύπους συμβάντων, να υποστηρίξει τη διαχείριση των διαδρομών και στάσεων των οχημάτων, να παράξει διαφόρων ειδών αναφορές.

Είναι δε διαμορφώσιμο, ώστε να προσαρμόζεται σε διάφορους τύπους δικτύων μετάδοσης δεδομένων και τύπους συσκευών εγκατεστημένων στα οχήματα.

To Cruiser-fleet βασίζεται στην πλατφόρμα Talent Cruiser και αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS & web-GIS), Βάσεις Δεδομένων και διαδικτυακές εφαρμογές.

>>Αλληλεπιδραστική παρουσίαση<<

(απαιτείται Flash 8)