Επικοινωνία

Talent A.E. Πληροφορικής

Πλατεία Καρύτση 4Α, 105 61 Αθήνα.

Τηλ: 210 3217720, Fax: 210 3217140