Διάθεση

Το σύστημα προσφέρεται με δυο τρόπους:

Επιπρόσθετα, το σύστημα είναι διαμορφώσιμο κατά παραγγελία ως προς: